Hjertens oppgave

introduksjon

Hjertet spiller en sentral rolle i det menneskelige kardiovaskulære systemet fordi det er motoren i sirkulasjonssystemet.
Blodet fra kroppens sirkulasjon når først den høyre halvdelen av hjertet. Derfra blir blodet pumpet til lungene, der det tilføres oksygen. Blodet strømmer fra lungesirkulasjonen inn i venstre halvdel av hjertet, hvorfra det transporteres gjennom hovedpulsåren inn i hele kroppens sirkulasjon. I sin pumpefunksjon tilpasser hjertet seg til kroppens respektive situasjon, fordi avhengig av om en person legger seg, står eller utøver seg fysisk, stilles det forskjellige krav til det kardiovaskulære systemet.

Les mer om emnet: Hjertets funksjon

Funksjoner av venstre ventrikkel

De venstre ventrikkel, også kalt venstre ventrikkel er ansvarlig for å pumpe blodet i kroppens sirkulasjon. I Avslapningsfase, den såkalte diastolen blir venstre ventrikkel med oksygenrikt blod fra lungesirkulasjonen fylt. Dette når først til venstre atrium fra lungene. Derfra blir den transportert gjennom mitralventilen inn i venstre ventrikkel.
Under Spenningsfase, i medisinsk terminologi som systole ringte, pumper venstre ventrikkel blodet gjennom Aortaklaff i hovedpulsårenderfra den kommer inn i kroppens sirkulasjon.
Den venstre hjertekammeret må være slik bruk mye pressat det overstiger blodtrykket i kroppens sirkulasjon. Normalt er dette rundt 120 mmHg. Sammenlignet med høyre ventrikkel, må venstre ventrikkel derfor påføre et betydelig høyere trykk. Det er derfor Hjertemuskellagvenstre Side veldig mye tykkere.
Den venstre ventrikkelen må kunne tilpasse pumpeaktiviteten sin til den fysiske aktiviteten. I løpet av en fysisk anstrengelse derfor slår hjertet tydelig raskere. Samtidig fylles venstre ventrikkel med en større mengde blod før hver takt. Dette øker ved å øke volumet og slåfrekvensen Hjerteproduksjon, det er mengden blod som hjertet pumper inn i sirkulasjonen per minutt. Bare på denne måten er hjertet i stand til å møte de økte kravene i en stressfase.

Funksjoner av høyre ventrikkel

De høyre ventrikkel får det oksygenfattige blodet fra kroppens sirkulasjon. Dette samles først i høyre forkammer før den transporteres gjennom trikuspidventilen inn i høyre ventrikkel. Høyre ventrikkel pumper blodet gjennom den såkalte lungeventilen inn i lungekareneslik at det tilføres oksygen i lungene.
Det er to forskjellige faser i pumpefunksjonen til høyre ventrikkel. De Spenningsfase og Avslapningsfase.
Under Avslappingsfasen fylles høyre ventrikkel med blod, hjertemuskulaturen er avslappet. Når signalet for spenning ankommer i høyre ventrikkel via hjerteledningssystemet, anspennes hjertemuskelen. Så snart et trykk på omtrent 25 mmHg er nådd, er dette det maksimale trykket som råder i lungesirkulasjonen, trikuspidventilen åpnes. Dermed kommer blodet ut av høyre ventrikkel i lungesirkulasjonen.
I motsetning til venstre ventrikkel, må høyre ventrikkel påføre et relativt lavt trykk i strekkfasen. Dette er grunnen til at muskellaget i høyre ventrikkel er betydelig tynnere.

Funksjoner av auriklene

I Atria hjertet samler blodet fra de foregående delene av sirkulasjonssystemet. Gjennom øvre og nedre vena cava blodet fra kroppens sirkulasjon kommer inn i høyre forkammer.
Derfra kommer den gjennom Tricuspid ventil gjennom inn i høyre ventrikkel pumpet. Forgården i seg selv har knapt sin egen pumpefunksjon. Snarere kommer blodet gjennom undertrykk, som skapes i høyre ventrikkel i avslapningsfasen, suges inn i den.
Blodet som im venstre atrium lander, kommer fra lungesirkulasjonen. Fra venstre atrium blir det gjennom Mitralventil pumpet inn i venstre ventrikkel.
Som ventriklene har atriene en Spenning og en avslapningsfase. Imidlertid løper disse motsatt av fasene i ventriklene. I avslapningsfasen av hjertekamrene, må atriene trekke seg sammen slik at de kan pumpe blodet inn i kamrene. Mens kamrene er anspente, fylles atrierene allerede igjen med blodet fra de foregående delene av sirkulasjonssystemet.

Hjertens rolle i sirkulasjonssystemet

De hjerte danner Motor av det kardiovaskulære systemet. Cirka 5 liter blod passerer gjennom hjertet hvert minutt. Det tilsvarer helheten Blodvolum.
Når det gjelder blodstrøm, er hjertet delt inn i en høyre og en venstre halvdel. Generelt snakker man om ”høyre” og ”venstre hjerte”. Mens høyre halvdel av hjertet blodet fra hele kroppens sirkulasjon samles og i Lungefartøy pumper, kommer i blod fra lungesirkulasjonen på venstre side av hjertet og komme tilbake derfra inn i resten av kroppen.
Selv om begge halvdeler av hjertet må håndtere den samme mengden blod, er dette venstre ventrikkel klar mer muskuløs. Dette fordi hun må fortsette å pumpe blodet mot et høyere trykk.
Avhengig av kroppens tilstand, må hjertet forskjellige krav tilfredsstille. Hos en person som ligger, har hjertet relativt lite å gjøre. Når du står, må en del av blodet pumpes inn i hjernen mot tyngdekraften. Litt mer styrke er nødvendig for dette.
hvem sport lager, kjører Hjertet til topp ytelse. For under idrett må også musklene i kroppen mer næringsstoffer og oksygen leveres. For å gjøre dette, må det kardiovaskulære systemet stimuleres, noe som betyr mer arbeid for hjertet.

Oppgave av ledningssystemet i hjertet

Slik at hjertet pumper blod pålitelig og jevnt i sirkulasjonen, må alle det Koordinerer hjertets muskelceller bli. Det er det den er til for Ledningssystem for eksitasjon. Denne består av irritere, den informasjon bare den neste fra den ene hjertemuskelcellen transportere.
Ledningssystemet begynner Sinusknute i Atria. Hvis det elektriske signalet når muskelcellene der, strammer de og fortsetter å pumpe blodet inn i hjertekamrene. Muskelcellene slapper så av igjen. I mellomtiden fortsetter signalet å løpe i eksitasjonsledningssystemet. Den går gjennom hjerteseptum til spissen av de to hjertekamrene og deretter, langs den ytre hjerteveggen, tilbake mot hjertebunnen.
Dette fungerer også i ventriklene Signal for spenningen i hjertemuskelcellenesom fjerner blodet begge kamrene i kretsen pumpes. Mens det elektriske signalet går tilbake i hjertekamrene og musklene slapper av der igjen, genereres signalet for neste hjerterytme ved bihuleknutepunktet.

Oppgave av bihuleknuten

Av Sinusknute er hjertets pacemaker. Det betyr at her elektriske impulser oppstårsom får hjertet til å slå.
Sinusknuten sitter i høyre forkammer. Derfra sprer spenningen seg til AV-node ut og vil deretter inn i ventriklene videresendt. Vanligvis gir sinusknuten en rytme fra 60 til 80 slag per minutt.
byrde for eksempel gjennom fysisk anstrengelse, i stressende situasjoner eller i frykt, hjertet slår raskere. For å kontrollere disse prosessene får sinusknuten informasjon fra hjernen og konverterer den i form av raskere eller langsommere impulser.

AV-node

Av AV-node har en vergefunksjon i ledningssystemet til hjertet. Excitasjonen av hjertemuskelcellene sprer seg fra sinusknuten over atria og ender opp ved AV-noden. Dette retter det gitte Puls inn i ventriklene lengre.
EN viktig funksjon kom til det AV-nod ogsånår bihuleknuten ikke lenger fungerer som den skal. Hvis impulsen er for rask, noe som er tilfellet med atrieflimmer, for eksempel, passerer ikke AV-noden alle eksitasjonene videre til ventriklene. Følgelig han styrer frekvensen og sikrer at kamrene fortsetter å fungere med normal hastighet. Sinusknuten faller helt ute, hopp av AV-node. Han genererer da impulsene som får hjertet til å slå. Imidlertid er hjerterytmen litt tregere i dette tilfellet.

Oppgave av hjerteklaffene

De hjerte har fire hjerteventiler, hvor en Lomme- og seilklaff forskjellig.
De to brosjyrventilene skiller hjertets atria fra ventriklene. Den såkalte Tricuspid ventil ligger mellom høyre atrium og høyre ventrikkel, som Mitralventil danner grensen mellom venstre atrium og venstre ventrikkel. Disse to hjerteklaffene er i Spenningsfasen av hjertet lukket og dermed forhindre at blodet pumpes bakover i hjertet. I I avslapningsfasen åpnes de to vingeklaffeneslik at hjertekamrene kan fylle seg med blod igjen.
Lommeklaffene skiller hjertekamrene fra det vaskulære systemet bak. De Lungeventil ligger mellom høyre ventrikkel og lungesirkulasjonen. De Aortaklaff skiller venstre ventrikkel fra kroppens sirkulasjon. Både Ventiler er i avspenningsfasen, også fyllingsfasen, når hjertekamrene fylles opp, lukket. Når hjertet er spent, åpnes disse hjerteklaffene og blodet kommer inn i sirkulasjonen.
Klaffene blir problematiske når de lekker. Dette kalles da Hjerteklaffesvikt utpekt. I tillegg kan det være en innsnevring i ventilenes område, i teknisk språk er dette stenose kalt. I begge tilfeller må hjertet gjøre mer arbeid.

Oppgave av koronarskipene

Mennesket hjerte er om to hovedfartøyer leveres: venstre og høyre Kranspulsåren. Kransårene eller teknisk sett Kransarterier, er ansvarlig for For å tilføre blod til hjertemuskelen.
Dette vil gjøre nok Transporterer næringsstoffer og oksygen til muskelceller. I tillegg kommer de fra hjertets arbeid Avfallsmaterialer fra musklene igjen fraktet bort.
I de fleste muskler danner tilførselsskipene et stort antall tverrforbindelser. Som et resultat fortsetter hele muskelen å være tilstrekkelig med blod selv i tilfelle blokkering i et kar. Koronarkarene danner også disse såkalte Sikkerhetskretser ute. Disse er imidlertid ikke nok til å forsyne hjertet fullt ut. Det er derfor Lukking av en gren av koronararteriene til a undertilmatning musklene bak den.
På grunn av hjertets pumpeaktivitet tilføres ikke kransårene blod hele tiden. Bare i Avslapningsfase av hjertet blod kommer inn i karene. Hjerteslaget blir raskere under trening, noe som også betyr at avslapningsfasen blir forkortet. Som et resultat er også varigheten av koronararteriene forsynt med blod kortere.

Oppgave av hjerteseptum

De Hjerteseptum er den delen av hjertet som ztørk av de to kamrene i hjertet løgner.
Så din første oppgave er å møte dere to Skill kamre fra hverandre. Som de ytre delene av hjertet, er hjerteseptum laget av muskulatur og sammen med resten av hjertet, pumper blodet ut i sirkulasjonen i spenningsfasen. Siden venstre ventrikkel må utføre betydelig mer arbeid enn høyre, hjerteseptumet støtter hovedsakelig venstre ventrikkel i pumpefunksjonen deres. Løp også i hjerteseptum Deler av eksitasjonsledningssystemet. I det går det elektriske signalet fra atria til hjertet.

Oppgaven til pacemakeren

EN pacemaker er nødvendig når hjertet er der kan ikke lenger gjøre det alene, jevnlig å slå. Dette kan ha forskjellige årsaker. For eksempel Sinusknute, hjertets egen pacemaker, ikke lenger pålitelig eller det er Problemer i ledningssystemet. I begge tilfeller kan pacemakeren gjøre det ta på deg den manglende funksjonen.

Det er forskjellige Typer pacemakere. De som erstatter sinusknutens funksjon er ansvarlige for en å etablere et elektrisk signalsom deretter sendes gjennom hele ledningssystemet i hjertet.
Andre pacemakere sørger for Forbindelse mellom atriene og ventriklene en gang til. I dette tilfellet blir et signal som kommer fra atriene ført via AV-noden til ventriklene. Dette gjør at hjertekamrene kan fortsette å jobbe på vanlig måte. De siste pacemaker kan også Hjerteaktivitetsforstyrrelser, såkalte hjertearytmier, direkte ta opp. I tillegg er dagens pacemakere i stand til å tilpasse hjerterytmen til den respektive fysiske aktiviteten til personen.

Oppgave av perikardiet

Av perikard nesten fullstendig omslutter hjertet. Bare karene som kommer direkte fra hjertet (lungearterien og hovedarterien) går gjennom den.
De perikardens viktigste oppgave det er hjertet å beskytte. I tillegg er dette koblet til det omkringliggende vevet og gir dermed hjertet sin støtte i brystet. Perikardiet består av to forskjellige lagmellom det er omtrent 10-15 ml væske. Som et resultat kan de to lagene beveges i forhold til hverandre og la hjertet bevege seg fritt. Dette er nødvendig slik at hjertet kan trekke seg sammen og slappe av. Imidlertid er det ikke ubegrenset plass i perikardiet. Hvis du vil mye væske eller en noe blod mellom perikardiet og hjertet hjertet er tydelig begrenset i pumpefunksjonen, da det ikke lenger kan utvide seg fullstendig.