Prinsipp for effektiv stressstimulus

introduksjon

Prinsippet for effektiv stressstimulus er definert som behovet for en tilstrekkelig høy treningsstimulus til å utløse ønsket tilpasning.

I trening øver ofte treningsmål fordi trening utføres med feil intensitet (med feil treningsstimuli). Prinsippet sier at en treningsstimulus først må overskride en viss intensitetsterskel for at den skal utløse ønsket tilpasning.
Bare en tilstrekkelig høy treningsstimulering sikrer ønsket treningsmål.

Grunnprinsippet for effektiv stressstimulus

Prinsippet for effektiv stressstimulus er basert på prinsippet om biologisk tilpasning:

  • Last ->
  • Forstyrrelse av den biologiske balansen (forstyrrelse av homeostase) ->
  • Gjenoppretting (regenerering) ->
  • Tilpasning ->
  • økt funksjonsstatus

Les også: Prinsipp for trening og restitusjon

De forskjellige stimuli

I praksis er treningsstimulene delt inn i:

  • ingen terskel - svak stimuli: subliminale stimuli har ingen innflytelse på den biologiske balansen og forblir ineffektive
  • Over-terskel - svak stimuli: Over-terskel svak stimuli opprettholder det nåværende ytelsesnivået. Dermed er det ingen bedring i ytelsen, men stimuli sikrer at nedbrytningsprosesser (katabolske prosesser) forhindres.
  • Overterskel - sterk stimuli: Overterskel sterk stimuli er stimuli som blir søkt i trening. Disse stimuli utløser fysiologiske og anatomiske forandringer.
  • Overterskel - for sterk stimuli: Over -terskel sterke stimuli fører til strukturell og funksjonell skade.

Hva er en superterskel-stimulans?

En superterskel-stimulans forstås å være en treningsstimulus som er så stor at kroppen tvinges til å tilpasse seg. Avhengig av omfanget av overterskel, er kroppens tilpasningsreaksjon - i dette tilfellet muskelvekst - større eller mindre. Overterskelen stressstimulering er også den eneste naturlige måten å få musklene til å vokse.

Les mer om emnet: Muskelbygging

Hva er en progressiv stressstimulering?

Progressiviteten til belastningen er en avgjørende forutsetning i muskelbygging for å oppnå kontinuerlig treningssuksess.Am forutsatt at en person fullfører biceps-krøller med 30 kg og totalt 40 repetisjoner gjennom hele livet, vil dette føre til muskelbygging i begynnelsen. På et tidspunkt vil muskelen imidlertid fullføre tilpasningen til denne vekten, og det vil være veldig enkelt for personen å flytte vekten. Muskelen trenger ikke vokse lenger, siden den nå kan takle vekten godt.

Sammenlignet med dette fortsetter en person som øker vekten eller repetisjoner å bygge muskler. Musklene hans oppnår aldri status som å kunne håndtere vekten godt, ettersom den generelle belastningen på muskelen vokste.
Og det er nettopp derfor progressiviteten, dvs. økningen, av stressstimuleringen er så viktig for muskelbygging.

Les mer om emnet: Prinsipp for progressiv lasting

Stressstimulus når du bygger muskler

Stressstimuleringen er stimulansen som musklene våre trenger for å utføre arbeid. De forskjellige formene for stressstimulering bestemmer deretter hvordan muskulaturen på lang sikt reagerer på denne stressstimulen. Hvis stressstimuleringen ikke er stor nok, vil musklene gå tapt. Hvis treningsstimuleringen er større enn normal belastning på musklene, oppstår muskelvekst.

Hvordan oppnår du optimal muskelvekst?

Det er ingen magisk formel for ideell muskelbygging. Dette avhenger av individuelle faktorer, for eksempel treningstilstanden, muskeltypen og viljen til den som trener. I tillegg er det forskjellige treningsmetoder som skiller seg både når det gjelder vektbruk, antall repetisjoner og antall treningsdager som en muskelgruppe trener på.
Progresjon bør imidlertid være det uttalte målet for alle treningsmetoder. Dette kan da gjøres enten ved å øke repetisjonene, vekten eller treningsdagene.

Les mer om emnet: Å bygge muskler - effektive øvelser