Kategori : Psykiatri-Online

Tegn på depresjon

Tegn på depresjon

- din medisinske informasjonsportal. Her vil du finne mye informasjon om emnet tegn på depresjon forklart i lekmannsbetingelser.

Symptomer på depresjon

Symptomer på depresjon

den psykologiske informasjonsportalen. Her finner du informasjon om emnet depresjonssymptomer som er forståelig for lekfolk.

Gjenkjenne depresjon

Gjenkjenne depresjon

- din medisinske informasjonsportal. Her finner du nyttig og uforståelig informasjon om gjenkjennelse av depresjon.

Terapi mot depresjon

Terapi mot depresjon

- din psykiatriske informasjonsportal. Her finner du informasjon om terapi for depresjon som er forståelig for lekfolk.

Vinterdepresjon

Vinterdepresjon

Den medisinske informasjonsportalen. Her finner du informasjon om vinterdepresjon som er forståelig for lekfolk.

Årsaker til depresjon

Årsaker til depresjon

- din medisinske informasjonsportal. Her finner du nyttig og uforståelig informasjon om temaet årsaker til depresjon.

Informasjon om depresjon for pårørende

Informasjon om depresjon for pårørende

Din medisinske informasjonsportal. Her finner du informasjon om emnet "Depresjon og pårørende" som er forståelig for lekfolk.

Hvilke typer depresjon er det?

Hvilke typer depresjon er det?

- din medisinske informasjonsportal.Her finner du informasjon om emnet "Depresjon" forklart til lekfolk.

Psykisk indusert kortpustethet

Psykisk indusert kortpustethet

Den medisinske informasjonsportalen. Her finner du informasjon om emnet mentalt indusert kortpustethet som er forståelig for lekfolk.

Symptomer på schizofreni

Symptomer på schizofreni

For å forstå begrepet schizofreni, må man først avklare begrepet "psykose". En psykose er en tilstand der pasienten mister kontakten med virkeligheten (virkeligheten). Schizofreni er en form for slik psykose

Terapi for posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Terapi for posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Den medisinske informasjonsportalen. Her kan lekfolk finne forståelig informasjon om temaet post-traumatisk stresslidelseterapi.

Kan schizofreni kureres?

Kan schizofreni kureres?

I prinsippet anses den psykologiske lidelsen ved schizofreni å være helbredelig. Pasienter anses som kurert hvis de ikke har symptomer i en viss periode. Omtrent 30% av alle schizofrenipasienter oppnår denne tilstanden. Det eksisterer imidlertid

Hva er forskjellen mellom en schizofreni og en psyko?

Hva er forskjellen mellom en schizofreni og en psyko?

I tillegg til symptomene som kan oppstå ved en psykose, har schizofreni også andre symptomer, for eksempel en utflating av affekten.I tillegg er schizofreni vanligvis kronisk i episoder, mens psykose bare er kort

Hva er schizofren psykose?

Hva er schizofren psykose?

En schizofren psykose er en akutt situasjon der man bør handle raskt. Alt om tilhørende symptomer og tegn så vel som terapi finner du i artikkelen vår.

Bipolar lidelse - Et liv mellom høyt humør og depresjon

Bipolar lidelse - Et liv mellom høyt humør og depresjon

En bipolar lidelse er preget av minst to episoder der humøret til den det gjelder er på den ene siden sterkt hevet og på den andre siden har falt kraftig.

Borderline syndrom hos barn

Borderline syndrom hos barn

den medisinske informasjonsportalen. Her finner du informasjon om temaet borderline syndrom hos barn som er forståelig for lekfolk.

Årsaker til grensesyndromet

Årsaker til grensesyndromet

- din psykiatriske informasjonsportal. Her finner du informasjon om årsakene til borderline syndrom som er forståelig for lekfolk.

Borderline Syndrome - Informasjon for pårørende

Borderline Syndrome - Informasjon for pårørende

den medisinske informasjonsportalen. Her finner du informasjon om emnet "Borderline Syndrome Relatives" som er forståelig for lekfolk.

Terapi av borderline syndrom

Terapi av borderline syndrom

den medisinske informasjonsportalen. Her finner du informasjon om temaet terapi for grenselidelser som er forståelig for lekfolk.

Symptomer på borderline syndrom

Symptomer på borderline syndrom

- din psykiatriske informasjonsportal. Her finner du informasjon om emnet symptomer på borderline syndrom som er forståelig for lekfolk.