Visuelt senter

definisjon

Det visuelle senteret, også kjent som den visuelle cortex, er en del av det visuelle systemet.

Det er lokalisert i hjernens occipital lobe og er en del av sentralnervesystemet.

Det er her informasjon fra nervefibre i den visuelle banen kommer inn, behandles, kobles sammen, tolkes og koordineres.

Forstyrrelser i området av den visuelle banen og den visuelle cortex vises på veldig forskjellige, noen ganger karakteristiske, måter og spenner fra synsfeltdefekter til blindhet til manglende evne til å gjenkjenne ansikter eller gjenstander, for eksempel.

Anatomi & funksjon av det visuelle senteret

Visuelle stimuli når det visuelle senteret i hjernen via den visuelle banen.

Den occipital lobe (Bakhode lapp) er hjernens okkipitale flamme.
Det ligger over lillehjernen i den bakre fossaen. Foran grenser det til de temporale og parietale lobene.

Sulcus calcarinus er et essensielt landemerke i området til den occipitale loben, i dette området ligger den visuelle cortex, også kjent som den primære og sekundære visuelle cortex.

For å beskrive det visuelle senterets funksjon må den visuelle traseen oppstrøms for dette senteret først diskuteres kort, dvs. banen fra øyet til hjernen.

På vei fra øyet til hjernen passerer det visuelle inntrykket gjennom flere nerveceller. Den første nervecellen er i netthinnen (retina), blir de referert til som stenger og kjegler, der stengene først og fremst brukes til å oppfatte lys, mens kjegler brukes til å oppfatte farger.

Den andre nevronen på vei til hjernen tilhører de såkalte bipolare cellene, som er plassert litt foran netthinnen i øyet. De gir impulsene videre til ganglioncellene, som også ligger i retinaområdet. Sammen med prosessene danner de synsnerven (Synsnerven).

Når det gjelder utviklingshistorie, som netthinnen, er dette faktisk en del av hjernen, selv om den er "outsourcet".

Etter å ha kommet inn i kranialhulen, forenes synsnervene på begge sider for å danne det såkalte chiasma opticum (Optisk nervekryss).

Det er her alle fibrene som krysser det ytre (lateral eller tidsmessig) Kartlegg synsfeltet på motsatt side, som er det indre (medial eller nasal) Kartlegg synsfeltet, trekk gjennom chiasmen på den opprinnelige siden.

Noe forvirrende er at det laterale synsfeltet er representert på den mediale siden av netthinnen og det mediale synsfeltet er representert på sidesiden av netthinnen.
Dette skyldes det faktum at netthinnen er et optisk system der objektet som er avbildet på den er redusert i størrelse og fremfor alt omvendt. Så igjen med et kamera.

Skjøtene føyer seg i optisk nervekryss Optisk kanal på.

Den venstre optiske kanalen inneholder fibre for det visuelle inntrykket fra venstre indre (medial) og høyre ytre (lateral) Synsfelt, høyre optiske kanalfibre fra høyre nese og venstre temporale synsfelt.

Optisk kanal ender i Corpus geniculatum laterale.
Dette er i thalamus. Her blir informasjonen byttet til den fjerde nevronen. Før det går noen fibre til Hjernestamme ab, disse er viktige for å kontrollere reflekser.

I hverdagen er for eksempel en slik refleks koordinering av begge øyne når du ser til siden: Hvis du ser til venstre med venstre øye, følger høyre øye automatisk.

Fra thalamus fra fibrene løper lenger enn Visuell stråling (Stråleoptikk) til den visuelle cortex.

De Visuell cortex er delt inn i den primære og de sekundære visuelle cortex.
De primær visuell cortex er den første stasjonen for fibrene i den visuelle traseen. Den ligger i Brodmann-Areal 17 og kalles også på grunn av en hvit stripe som den etterlater i hjernens grå materie Område striata (stripete region) utpekt.

Hvis impulsene kommer fra øye i den primære visuelle cortex, blir det som blir bevisst oppfattet for første gang, men det som sees er ennå ikke tolket her.

Et visst punkt tilsvarer Retina et bestemt område i cortex, kalles dette retinotopisk struktur utpekt.

De Fovea centralis (Seergrop), stedet for den skarpeste synet på netthinnen, tar opp 4/5 av hele den primære visuelle cortex.

Den primære visuelle cortex sender fibre først og fremst til den sekundære visuelle cortex.
Dette tar opp Brodmann-områdene 18 og 19. Den vikler seg rundt den primære visuelle cortex som en slags hestesko. Her blir visuelle inntrykk integrert, analysert, brutt ned og tolket i henhold til størrelse, form, farge, avstand og mye mer.

I dag er det kjent at områder som går utover Bakhode lapp ut i Temporal og parietal lobes rike, er avgjørende involvert i sekundær prosessering av visuelle impulser.
Det som blir sett er for eksempel knyttet til det som er kjent slik at ansikter eller gjenstander kan gjenkjennes.

Den sekundære visuelle cortex sender på sin side fibre til Frontal og parietal lobesder blikkensentre er lokalisert som for eksempel formidler blikket mot eller bort, korrigerende bevegelser i øynene og blikket etter bevegelser.

Trekk også fibre til Kantete gyrus, dette er avgjørende for å knytte sammen det man har sett på Språk.

Videre trekker fibre fra den sekundære visuelle cortex inn i Hjernestamme, som er viktig for refleksbevegelser i øynene.

klinisk forståelse av det visuelle senteret

Skade på den visuelle banen kan være resultatet av en rekke prosesser:

  • Traume
  • Betennelse
  • Svulster og andre.

Slike skader resulterer noen ganger i relativt spesifikt synstap, avhengig av hvor den befinner seg på den visuelle banen eller det visuelle systemet.

En ensidig lesjon av synsnerven fører til ensidig blindhet. Dette kan for eksempel skje gjennom en synsnervetåre i en trafikkulykke.

En lesjon i området for den midtre delen av optikk chiasmen fører til en såkalt bitemporal hemianopia, noe som betyr at den berørte ikke lenger kan se noe i det ytre synsfeltet på hver side, da fibrene i chiasmen krysser midt på motsatt side.
En slik svikt kan for eksempel oppstå på grunn av en svulst i området av hypofysen.

I området av hjernen fører en lesjon ofte til enda mer alvorlige feil, da mange viktige prosesseringsprosesser foregår her i et lite rom.

Hvis den primære visuelle cortex er skadet på den ene siden, fører dette - avhengig av omfanget - til mindre synsfeltunderskudd eller til en homonym hemianopi.
Dette betyr at det laterale synsfeltet har sviktet i det ene øyet og det mediale synsfeltet i det andre.
Dette er fordi fibrene som krysser i chiasmen gir venstre hjernehalvfibrer, for eksempel fra medialsiden av det venstre synsfeltet og sidesiden av høyre synsfelt.

Når det gjelder prosesser i området med den primære visuelle cortex, er det faktum at den visuelle cortex på begge sider er veldig nær hverandre, men oftere er tilfelle at den primære visuelle cortex på begge sider påvirkes, for eksempel av en svulst i dette området.
Dette kan da føre til fullstendig blindhet.

Lesjoner i området av den sekundære visuelle cortex fører derimot ikke til synsfeltsfeil eller blindhet. I dette tilfellet kan pasienten ikke lenger behandle og gjenkjenne det han har sett. Dette er kjent som visuell agnosia.

Hvis bare et lite område av den sekundære visuelle cortex mangler, kan selektive gjenkjenningsprosesser forstyrres, for eksempel bare gjenkjenning av ansikter (Prosopagnosi) å bli berørt.

Det visuelle systemet består av et komplekst nettverk og bytte av fibre på vei fra øyet til hjernen, der det som sees bare blir behandlet i en slik grad at det bevisst kan oppfattes og tolkes.