Våkentid etter generell anestesi

introduksjon

Våkningstiden etter generell anestesi beskriver perioden fra slutten av en operasjon til vedkommende er mentalt i normal tilstand igjen. I løpet av denne tiden blir de berørte ivaretatt i restitusjonsrommet, som i de fleste tilfeller ligger rett ved operasjonsrommet. Pust og sirkulasjon overvåkes der til de kan overføres tilbake til den opprinnelige avdelingen eller intensivavdelingen. Varigheten er vanligvis mellom en og tre timer. På de fleste sykehus kan pårørende til den som blir berørt ledsages i oppvåkningsfasen.

Varigheten av våknetiden

Varigheten av oppvåkningstiden avhenger av mange faktorer. For det første er typen bedøvelse avgjørende for oppvåkningsfasen. Noen bedøvelsesmidler kan stoppes spesifikt med motgift, slik at vedkommende våkner raskt. Andre bedøvelsesmidler må brytes ned av kroppen selv, noe som kan øke tiden det tar å komme seg helt etter operasjonen. Videre er nedbrytningen av anestesimidlet veldig forskjellig avhengig av pasienten. Personer med nyre- eller leverskade tar ofte lengre tid å konvertere og skilles ut av bedøvelsesmidlene.

Operasjonens størrelse og type bestemmer også tiden til fullstendig utvinning etter generell anestesi. I de fleste tilfeller initieres det å våkne opp umiddelbart etter operasjonen. Anestesilegen stopper anestesigassen og trekker ventilasjonsrøret slik at vedkommende vanligvis fremdeles er våken i operasjonsrommet. Normalt tar hele oppvåkningsfasen etter operasjonen mellom en og tre timer, som ventes fullt ut i oppgangsrommet under tilsyn. I unntakstilfeller tar det lenger enn tre timer å våkne, men dette skiller seg fra person til person og betyr derfor ikke automatisk en komplikasjon. Ved meget alvorlige operasjoner kan operasjonsteamet og anestesilegen bestemme seg for å beholde narkosen og et kunstig koma for å gi kroppen en sjanse til å leges og unngå mulig intrakranielt trykk.

Du kan finne mer informasjon om dette emnet på hovedsiden Generell anestesi.

Smerter i å våkne

Avhengig av operasjonen kan det oppstå smerter etter operasjonen. I dette tilfellet bør personen som er rammet rapportere til personalet i restitusjonsrommet for å få smertestillende medisiner for postoperativ smerte. Noen mennesker utvikler også hodepine eller sår hals fra ventilasjon. I utgangspunktet bør imidlertid smerterapi av anestesilege løse disse problemene. Avhengig av type muskelavslapping under operasjonen, kan du oppleve alvorlig muskelsårhet.

Du kan også være interessert i dette emnet: Etterspill av generell anestesi

Skjelv mens du våkner

Generell anestesi er alltid en stor forstyrrelse av kroppens normale funksjoner og har derfor noen bivirkninger. I forbindelse med generell anestesi sørger anestesilegen for å opprettholde kroppstemperaturen med infusjoner og varme tepper, siden temperaturreguleringen i hjernen ikke fungerer som den skal under generell anestesi. Etter anestesien må kroppen venne seg til å ta på seg denne oppgaven igjen. Dette vanskeliggjøres også ved at en del av narkosen ofte er muskelavslappende medikamenter og disse må først brytes helt ned slik at normal muskelfunksjon kan komme tilbake. Disse to mekanismene kan få noen til å skjelve etter operasjonen.

Denne skjelving øker personens oksygenforbruk mange ganger over, og det er derfor det er viktig å overvåke oksygenmetningen i restitusjonsrommet. I tillegg kan postoperative skjelving føre til økte komplikasjoner i operasjonsrommet. Kirurgiske suturer kan løsne og lekker, og de berørte kan utvikle mer smerte. For å behandle denne ettervirkningene av anestesi, kan pasienter dekkes med varmende tepper og det kan gis smertestillende. Den beste forebyggingen av skjelving etter operasjonen er å kontrollere kroppstemperaturen nøye under operasjonen og å varme opp før du våkner av anestesi.

Du kan også være interessert i disse artiklene: Risikoen for generell anestesi som for eksempel Bivirkninger av generell anestesi

Hvilke faktorer påvirker vekkingstiden?

Våkningstiden avhenger av mange faktorer. Disse inkluderer individuelle faktorer som hastigheten som anestesimidlene brytes ned i leveren og nyrene og den generelle fysiske tilstanden. En annen variabel er typen bedøvelse, ettersom det samme legemidlet ikke kan brukes for hver pasient og hver OP. Noen bedøvelsesmidler er tilgjengelige i kroppen lenger og øker dermed også tiden for å våkne. Eksisterende sykdommer og type og størrelse på operasjonen er også avgjørende for våknetiden.

Våkentid etter keisersnitt

I de fleste tilfeller gjøres ikke et keisersnitt under generell anestesi, men under ryggmargsbedøvelse. Imidlertid, hvis generell anestesi er nødvendig, er oppvåkningstidene omtrent en til to timer, lik andre operasjoner. En lengre oppvåkningstid kan skyldes en nøds keisersnitt, siden det ikke er tid til lange forklaringer og anestesien ikke kan tilpasses optimalt for den enkelte. Etter slik anestesi er de berørte kvinnene ofte svake og trette resten av dagen.