Kalsitriol

utdanning

Kalsitriol

Dannelse av kalsitriol:

Det steroidlignende hormonet kalsitriol stammer fra forløperen 7-dehydrokolesterol, som igjen er dannet av kolesterol. I løpet av sin syntese passerer hormonet gjennom flere stasjoner: først huden under påvirkning av UV-lys, deretter leveren og til slutt nyrene. Kalsiol (kolekalsiferol), som er vitamin D3, produseres i huden.
Hormonet nådde leveren via blodet, bundet til transportproteinet vitamin D-bindende protein. En gang i leveren skjer omdannelsen til kalsidiol, og til slutt i nyrene til det aktive hormonet kalsitriol.
Hormonet brytes ned av et enzym (24-hydroksylase). Den passende reseptoren for hormonet er intracellulær.

regulering

Regulering av kalsitriol:

Nivået av dette hormonet i nyrene er påvirket av kalsium- og fosfatkonsentrasjonen i blodet, av paratyreoideahormon, av prolaktin og av selve kalsitriol. Et lavt kalsiumnivå og dermed en økt mengde biskjoldbruskkjertelhormon, en lav fosfatkonsentrasjon og prolaktin øker dannelsen av kalsitriol. Produksjonen av hormonet reduseres av selve kalsitriol og av større mengder kalsium og fosfat.

funksjon

Hormonet Kalsitriol viser innflytelse på tarmene, bein, Nyre, Gipskake (Morkake), brystkjertler og hår på. Samlet sett fremmer det kalsiumabsorpsjon gjennom tarmene og mineraliseringen av beinene.