Utdanningshjelp

Hva er et pedagogisk hjelpemiddel?

Med pedagogisk hjelp forstås statlige tjenester som ytes av barne- og ungdomsvelferd (for det meste via ungdomsvelferdskontorer), som kan gis i både poliklinisk og poliklinisk form. Rettighet til disse fordelene eksisterer hvis barnets eller unges trivsel ikke er garantert når det gjelder oppdragelse og hjelp er nødvendig. Utdanningshjelpemidlene forholder seg derfor til pedagogiske eller terapeutiske tjenester.

Les mer om disse emnene: Pedagogiske mål, atferdsproblemer hos barn og pedagogiske råd

Hvordan kan jeg få foreldrehjelp?

Utdanningshjelp er en frivillig tjeneste som ytes av staten. Det er forskjellige problemområder eller livssituasjoner der bruk av foreldrehjelp anbefales.

Familier med følgende problemer eller lignende vanskeligheter kan stole på godkjenning av pedagogisk hjelp fra ungdomskontoret. Slike konflikter / problemer inkluderer enorme vanskeligheter med å takle livet for foreldrene. Videre kan familieproblemer, for eksempel alvorlige konflikter mellom foreldre og barn eller barna som flykter hjemmefra, føre til bruk av pedagogisk hjelp, og det kan være mangel på sosiale ferdigheter fra både foreldre og barn. I tillegg kan relasjonsproblemer, som kan føre til atferdsproblemer, også kreve tjenestene til utdanningshjelpen. Problemer som ikke oppstår direkte mellom foreldrene og barna eller ungdommene, kan også rettferdiggjøre pedagogisk hjelp. Dette inkluderer for eksempel avslag på skolegang, lærings- og prestasjonsforstyrrelser, kriminalitet, samt rusproblemer og rusavhengighet.

Les også artikkelen: Foreldrerådgivningen.

Hvem bærer kostnadene ved hjelp til barneomsorg?

Utdanningshjelp er ikke bare frivillig for mottakeren, men også gratis. Det er uten betydning hva slags utdanningshjelp det er, dette kan også gjøres som en døgnåpen. I Tyskland bærer kostnadene av staten gjennom ungdomskontorene. Disse leverer tjenestene selv eller tar over kostnadene for tjenester som oppstår i andre fasiliteter.

Du kan lese detaljert informasjon om dette emnet i neste artikkel: Utdanningshjelp

Hvordan søker jeg om barnehjelp?

Foreldre som ønsker å finne ut mer om barnehjelp kan gjøre det gratis og uten forpliktelse på ungdomskontoret i deres by eller distrikt. Der vil du bli informert av fagpersonell. Hvis du ønsker å benytte deg av barnehjelpsstøtte, må en søknad om hjelp med foreldrerett leveres til ungdomskontoret av den som har varetekt. Du kan skaffe deg nødvendig informasjon og skjemaer som du kan søke hos ungdomskontoret. Når du lager applikasjonen, er det viktig å fylle ut alt riktig og skrive en tydelig og detaljert begrunnelse.

Vår neste artikkel kan også være av interesse for deg: Omsorg for barn og babyer - hva er de tilgjengelige?

Hvordan ser et utdanningshjelp ut?

Det er mange forskjellige former for pedagogisk hjelp, alt fra poliklinisk til semi-døgn til døgnåpen.

Hvis familien har så store problemer at barna må forlate familien en stund, blir de plassert på et døgninstitutt. Dette kan være hjemmeplassering. Barna blir der dag og natt med pedagogisk omsorg og bor for det meste i mindre boliggrupper. Videre er det muligheten for å plassere barn midlertidig eller permanent i en fosterfamilie. Fosterfamilien er spesielt valgt for babyer og småbarn opp til 6 år, da de trenger intensiv pleie. En annen hjelp til patienter er intensiv sosio-pedagogisk individuell hjelp, hvor eldre ungdommer blir ledsaget i sin egen leilighet.

Delvis hjelp til patienter er vanligvis en daggruppe. Barna og ungdommene bor hjemme som med poliklinisk hjelp, men tilbringer ettermiddagen etter skoletid på hverdager i en gruppe som får pedagogisk støtte. I løpet av tiden i gruppen får barna ofte et måltid, blir ledsaget med leksene sine eller når de leker med andre barn.

Ved hjelp av poliklinisk barnepasshjelp ytes støtte i familien, som forblir på deres bosted. Fokuset kan være på individuelt arbeid med barnet eller den unge. Dette gjøres ved å gi en person som har tillit til barnet. I tillegg blir foreldrene informert (foreldreråd), gruppearbeid kan foregå eller familiediskusjoner kan finne sted. Poliklinisk hjelp kan også ha form av en skoletilbehør.

Et annet emne kan også være av interesse for deg: Oppveksttid - hva bør du vurdere?

Hvilke suksesser kan forventes?

Gjennom utdanningshjelpen skal mottakeren oppmuntres i sin utvikling og oppvekst for å utvikle en uavhengig personlighet. Følgelig er en suksess som kan forventes at barna og ungdommene lærer å gjenkjenne og bruke sine styrker og evner med pedagogisk hjelp. Utdanningshjelpemidlene prøver å forbedre levekårene for barna eller ungdommene i familiene. Som regel lykkes dette også, slik at den forbedrede livssituasjonen i familien ikke bare gjør barnet mer sosialt akseptabelt, men også lykkeligere og mer avslappet. I tillegg kan pedagogisk hjelp også føre til en forbedring i skolen.

Bare på noen få unntak er det ikke mulig å få til en endring i avtalen med foreldrene. Hvis dette er tilfelle og barnet eller den unge er i fare, kan dette føre til at familieretten skiller foreldre og barn.

Du kan også være interessert i denne artikkelen: Interkulturell utdanning

Anbefalinger fra redaksjonen

Andre emner kan også være av interesse for deg:

  • Årsaker til atferdsproblemer
  • Årsaker til ADHD
  • Læringsproblemer
  • oppdra barn
  • Autoritativ oppvekst
  • ADHD
  • ANNONSER
  • Trassingsfase