U2-eksamen

definisjon

U2-undersøkelsen er en av de forebyggende undersøkelsene for den nyfødte. Det finner sted mellom den tredje og den 10. dagen i livet til barnet.

introduksjon

Det er totalt ti forebyggende medisinske undersøkelser for barn og en helseundersøkelse for unge mennesker. Alle har som mål å identifisere lidelser i barnets fysiske, mentale og sosiale utvikling på et tidlig stadium og dermed kunne behandle dem på et tidlig stadium. Deltakelse i alle U-undersøkelser er gratis og dekkes av helseforsikringen.

Les mer om emnet: Barneutvikling og U-eksamener

U2-eksamen finner vanligvis sted mellom 3. og 10. dag av livet av barnet. Som alle U-undersøkelser er U2 gratis og må utføres av barnelege. Hvis barnet fortsatt er på barselssykehuset på dette tidspunktet, vil U2 vanligvis finne sted der automatisk. Hvis klinikken allerede har blitt igjen, må en bosatt barnelege sees.

Når den nyfødte blir utskrevet fra barselsykehuset, mottar moren det gule barnas undersøkelseshefte, der alle resultatene fra U-eksamenene legges inn. Det gule heftet er lite revidert siden det ble utgitt første gang. Siden noen nyttige undersøkelser er lagt til som ennå ikke er inkludert i det gule heftet, er det imidlertid et tillegg grønn sjekkhefte overlevert for ytterligere kontroller. Brosjyrene bør oppbevares forsiktig. Heftene som Vaksinasjonsbevis (Vennligst referer: Vaksinasjoner hos babyen) samt Helseforsikringskort bli brakt med.

Å gi råd til foreldrene er en viktig del av U2-undersøkelsen.

anamnese

U2-undersøkelsen finner sted i perioden mellom sykehusoppholdet og sykehuset barseltid.
En viktig del av U2-eksamen er anamnese. Barnelegen stiller spørsmål om svangerskapsforløpet og fødselen. Han spør om familieforholdene barnet vokser opp i og spør om foreldrene og søsknene for å finne ut om det er noen risikofaktorer.

Fysisk undersøkelse

Barnelegen undersøker barnet i detalj. Først av alt blir barnet vanligvis målt og veid for å kunne vurdere utviklingen av høyde og vekt. Da foregår den fysiske eksamen. Under undersøkelsen observerer legen hvordan barnet beveger seg og om visse reflekser er til stede. Det blir også lagt merke til forholdet og samspillet mellom mor og barn.

Les mer om dette under Reflekser av en baby

Utvidet metabolsk screening

For å utføre den utvidede metabolske screeningen, bør det tas litt blod fra barnet den andre eller tredje dagen i livet, 36 til 72 timer etter fødselen. Det meste utføres sammen med U2. Ett av 1000 nyfødte utvikler en sjelden metabolsk lidelse eller hormonell ubalanse. Hvis dette ikke blir gjenkjent på et tidlig tidspunkt, kan det føre til organskader og psykiske og fysiske funksjonshemninger. Disse sykdommene er vanligvis ikke kurerbare, men tidlig behandling, for eksempel en endring i kostholdet, kan forhindre konsekvensene eller holde dem så lave som mulig.

I den utvidede metabolske screeningen som en del av U2, blir noen dråper blod droppet fra hælen eller en blodåre på et spesielt filterpapir. Etter at det har tørket, blir papiret sendt til et screeningslaboratorium og undersøkt for 12 forskjellige sykdommer. Noen dager senere vil avsenderen bli informert om resultatet og om nødvendig kontakte foreldrene. I presserende tilfeller blir barnets foreldre også varslet direkte av laboratoriet. Et positivt screeningsresultat trenger ikke nødvendigvis å bety at det er en sykdom. I de fleste tilfeller er ytterligere undersøkelser nødvendig først.

Les mer om emnet: fenylketonuri

Screening for medfødte hørselsforstyrrelser

Hørselsscreening bør utføres på alle nyfødte som en del av U2. Hvis det er hørselshemming hos små barn eller spedbarn som ikke blir anerkjent, kan dette få alvorlige konsekvenser. Hvis for få hørselsinntrykk overføres til hjernen hos barn i de første fire leveårene, fører dette til en lavere utvikling av disse delene av hjernen. Selv med intensiv støtte kan dette ikke lenger kompenseres for resten av livet og har varige konsekvenser. Totalt sett, jo senere en hørselsforstyrrelse blir oppdaget og behandlet, jo mer alvorlig er den.

Behandling, muligens et høreapparat og fremme av språkkunnskaper, bør derfor alltid starte så tidlig som mulig. Den nyfødte hørselsscreeningen som ble utført som en del av U2 tjener derfor til å oppdage medfødte hørselsforstyrrelser på et tidligst mulig tidspunkt. Uten denne testen ville hørselshemming ofte ikke bli lagt merke til før de var to til fire år.

Den aktive deltakelsen til den testede personen er nødvendig for en rekke hørselstester.Siden dette ikke er påkrevd av spedbarn, brukes enkle objektive tester i hørselsscreening: funksjonen til det indre øret kan sjekkes på grunnlag av "otoakustiske utslipp", "hjernestammen audiometri" tester overføringen av nerveimpulser fra øret til hjernen og prosessering av signalene i hjernen. Testene er ikke smertefulle og kan utføres på det sovende barnet. Som regel utføres testingen av ikke-medisinsk personell.

Moderat til alvorlig nedsatt hørsel oppdages hos omtrent 3 av 1000 nyfødte. De fleste av de berørte er ikke døve, men hører verre enn normalt. Det er viktig å vite at hørselsscreeningen som er utført som en del av U2 ikke kan dekke alle hørselsforstyrrelser. Noen hørselshemming vises senere og kan derfor bare gjenkjennes da.

Les også om dette emnet Hørselshemming hos barn

Ultralyd av hoften med økt risiko

EN Dysplasi i hoften er den vanligste medfødte misdannelsen i skjelettet. Dysplasi i hoften forårsaker vanligvis bare problemer i spedbarnet. (Vennligst referer: Hoftedysplasi hos barnetProblemet er imidlertid at jo tidligere denne misdannelsen blir gjenkjent og behandlet, jo bedre er prognosen. Er behandlingen ferdig med gipsstøp eller Bandasjer tidlig kan ofte et utmerket resultat oppnås med en kort varighet av terapien. Av denne grunn betyr tidlig deteksjon Ultralyd av hoften beregnet på alle nyfødte som en del av U3.

Også genetiske faktorer påvirke utviklingen av hoftedysplasi. Derfor bør ultralydundersøkelsen allerede foregå på U2 hos barn hvis familier har eller ble påvirket av en hoftedlokasjon. Det er en økt risiko her, som tilfellet er med den nyfødte Demontering av hoften kan oppstå. Selv med eksisterende Risikofaktorer, en gang til Fødsel fra en breech-stilling, bør ultralydsskanningen foretrekkes.

Administrering av vitamin K

K-vitaminmangel er en sykdom som vanligvis forekommer sjelden, men er spesielt alvorlig. K-vitamin er viktig for blodpropp. En vitamin K-mangel kan føre til blødning i huden, men også i mage-tarmkanalen og spesielt alvorlig blødning av hjernen hos en baby. Av denne grunn får alle spedbarn rutinemessig 2 mg K-vitamin som dråper for U1, U2 og U3.

Lider barnet ditt av bleieutslett og vet du ikke hva du skal gjøre? Vårt emne med bleieutslett oppsummerer detaljert informasjon med terapeutiske alternativer for deg.

Råd til foreldrene

En annen viktig del av U2 er: Råd til foreldrene. Legen gir Tips for hvordan du skal oppføre deg i vanskelige situasjoner og er en kontaktperson for foreldre i deres nye livssituasjon.