Adie syndrom

synonymer

Adie-elev, Adie-syndrom, Holmes-Adie-syndrom, pupillotonia

Hvor vanlig er Adie syndrom?

I 80% av tilfellene forekommer sykdommen på den ene siden; i det videre løpet er bilateralt uttrykk mulig.
Den svært sjeldne sykdommen blir observert mye oftere hos kvinner enn hos menn og forekommer årlig i rundt 4,7 tilfeller per 100 000 innbyggere.

Gjenkjenne Adie-syndrom

Å leve med Adie-syndrom.

Per definisjon er et ensidig utbrudd typisk i Adie-syndrom. En stor, oval og vanligvis uregelmessig formet elev blir funnet. Det er segmentell lammelse av de spontane irisbevegelsene og en forsinket reaksjon på nærsynet (forsinket elevutvidelse).
Fokuset mens lesing er svekket, og det er ingen lys- og muskelreflekser i øyet.

Pasienter med Adie-syndrom klager ofte over akutt følsomhet for lys og nedsatt syn når de leser. Noen ganger observerer de deretter elevforskjellene i seg selv.

Hvordan diagnostiseres Adie syndrom?

Diagnosen Adie syndrom stilles vanligvis ved en tilfeldighet under en medisinsk undersøkelse. I tillegg kan bena sine egne reflekser være helt fraværende, noe som tilskrives redusert monosynaptisk sammenkobling.

I Adie syndrom er eleven middels til bred og reagerer på lang eksponering med en tidsforsinkelse med langsom, tonisk innsnevring.Ofte kan en god reaksjon på postfiksering observeres, men i akutte tilfeller kan nærbildet også være treg, slik at synsskarpheten forbedres når nærbildet øker.

Den mangelfulle evnen til å innsnevre eleven resulterer i tap av dybdeskarphet. Når man ser på avstanden, blir tiden det tar for eleven å utvide seg igjen klassisk utvidet i Adie syndrom.

Fra et farmakodynamisk synspunkt blir Adies syndrom tydelig når 0,1% pilokarpindråper påføres lokalt. Dette begrenser den berørte eleven betydelig, men eleven i det andre øyet reagerer neppe. Pilocarpine-testen er spesielt nyttig i diagnostisering av akutt pupillotonia, der det ikke er noen lett eller nær reaksjon, fordi den tydelig viser tilstedeværelsen av Adie-syndrom.

Hvilke sykdommer har de samme symptomene?

Som et alternativ til Adie syndrom kan det være skader på de korte ciliary nervene fra traumer eller kirurgi, som må avklares basert på anamnestisk.
Årsaken til de fleste tilfeller av Adie-syndrom er uklar.
Forekomst i tidsmessig forbindelse med systemiske sykdommer som varicella zoster-virussykdommer, kraniell arteritt, syfilis og borreliose. Selv under tilstedeværelse av lungekreft (Bronkialkarsinom) og Hodgkins lymfom, har Adie syndrom allerede forekommet.

Behandling av Adie-syndrom

Hvordan behandles Adie syndrom?

En nevrologisk og oftalmologisk (oftalmologisk) vurdering og farmakodynamisk test er viktig. I tillegg bør pasienten informeres og om nødvendig bære med seg et nød-ID-kort, som registrerer pupillforskjellene for senere medisinske undersøkelser og dermed muligens kan forhindre feiltolkning (perioperativ, hodetraume, ...).
Adie syndrom er en ufarlig forstyrrelse i pupillrefleksen som ikke krever terapi.

Forebygging av adie-syndrom

Hva er årsakene til Adie syndrom?

Det mistenkes for øyeblikket at det er snakk om skade på motoriske Ia-fibre, men årsaken til Adie-syndrom er ennå ikke nøyaktig avklart.

En betennelsesprosess i hjernen som blir diskutert som årsak til pupillotoni er tenkelig. Herpes simplex sykdom er også en mulig årsak.