Parenteral ernæring

Introduksjon - Hva er parenteral ernæring?

Parenteral ernæring er administrering av en ernæringsløsning ved infusjon. Alle nødvendige næringsstoffer føres direkte inn i venen. Dette omgår fordøyelseskanalen, dvs. magen og tarmen.

Det skilles ytterligere mellom total parenteral ernæring (TPE), der all mat administreres intravenøst, og supplerende parenteral ernæring (SPE), der ytterligere oral (normalt via munnen) eller enteral ernæring (f.eks. Via et mageslange) utføres blir til.
Parenteral ernæring er alltid nødvendig når pasienten ikke er i stand til eller ikke er tilstrekkelig i stand til å ta inn næringsstoffer på vanlig måte.

Hvordan fungerer parenteral ernæring?

Ved parenteral ernæring gis en infusjonsløsning som inneholder alle nødvendige næringsstoffer og dermed får pasienten så mange kalorier han trenger.

Tilgangsveien for parenteral ernæring er vanligvis et sentralt venekateter (CVC), som settes inn i en stor blodåre som f.eks. subclavian vene og er avansert i den overordnede vena cava. Hvis det er forutsigbart at parenteral ernæring vil bli utført over lengre tid, kan et havnesystem brukes som et alternativ. En stor blodåre punkteres også her, og et kammer plasseres under huden, som deretter kan stikkes utenfra. En havn opprettes under generell anestesi.

Som en kortvarig løsning kan en lav-kalori løsning også gis via et normalt perifert venekateter. Ernæringsløsninger med høyt kaloriinnhold eller administrering av ernæringsløsninger over lengre tid fører til irritasjon i venen og utføres derfor ikke.

Når brukes parenteral ernæring?

Parenteral ernæring brukes alltid når det ikke er mulig for pasienten å få ernæringsmessige krav gjennom oral (via munnen) eller enteral ernæring (via et mageslange).
Årsakene til parenteral ernæring kan være:

 • Blødning i mage-tarmkanalen

 • Absorpsjonsforstyrrelser i mage-tarmkanalen

 • Transportforstyrrelser: tarmobstruksjon eller svulster

 • alvorlige forløp av inflammatorisk tarmsykdom

 • alvorlige forbrenninger eller traumer

 • kreft

 • Cellegift eller strålebehandling

Hva er alternativene?

Alternativer til parenteral ernæring er enteral eller oral ernæring når det er mulig. Disse to formene for ernæring er alltid å foretrekke fremfor parenteral ernæring.

Enteral fôring fôres gjennom et mageslange. Det har fordelen at det er lettere å gjennomføre. I tillegg blir tarmaktiviteten stimulert og en nedgang i mageslimhinnen forhindres. Elektrolyttubalanser (alvorlige endringer i blodsalter) er også mindre vanlige med enteral ernæring.

Hvis enteral ernæring av en eller annen grunn ikke er mulig, er parenteral ernæring den siste utvei for å sikre tilstrekkelig ernæring.

Er det noen kontraindikasjoner?

En kontraindikasjon er den eksisterende muligheten for enteral ernæring. Denne formen for ernæring er alltid å foretrekke fremfor parenteral ernæring. En annen kontraindikasjon for parenteral ernæring er metabolsk ubalanse. Selv om det ikke er etisk forsvarlig, eller hvis pasienten nekter kunstig ernæring, er dette kontraindikasjoner for parenteral ernæring.

Er det også mulig hjemme?

Parenteral ernæring hjemme er mulig. Omsorg bør ytes av en poliklinisk sykepleietjeneste eller en omsorgsfull pårørende. Pårørende kan lære riktig og sikker håndtering av inngangene og viktige hygienetiltak i forskjellige opplæringskurs.

Risiko og komplikasjoner

De fleste av komplikasjonene forbundet med parenteral ernæring skyldes kateteret eller havnesystemet. Kateteret kan være feil plassert og ernæringsløsningen kommer ikke i vene, men inn i det omkringliggende vevet, hvor det kan føre til irritasjon. Videre kan det føre til betennelse i bakterier i området for adkomstveiene. En blokkering av kateteret på grunn av trombose (blodpropp) er også en mulig komplikasjon.

Ukorrekt sammensatte ernæringsløsninger har risikoen for alvorlige endringer i blodsalter (avsporing av elektrolytt) eller et overskudd av sukker.

Sammensetningen av ernæringsløsningen

Ernæringsløsningene for total parenteral ernæring består av følgende ingredienser:

 • vann

 • Elektrolytter

 • Karbohydrater (for det meste glukose)

 • aminosyrer

 • fett

 • Vitaminer og sporstoffer

Den individuelle mengden av de enkelte stoffene avhenger av forskjellige faktorer som pasientens energibehov og om oral eller enteral ernæring også er gitt.

På den ene siden kan ferdige løsninger med faste proporsjoner av de enkelte ingrediensene brukes. Alternativt kan ernæringsløsningene settes sammen individuelt og tilpasses pasientens behov.

Målet med parenteral ernæring bør være å opprettholde kroppsvekten, være i stand til å opprettholde alle kroppsfunksjoner og å forhindre underernæring.

Kostnader for parenteral ernæring

Kostnadene for parenteral ernæring varierer veldig avhengig av produsent og sammensetning av ernæringsløsningen. De daglige kostnadene for total parenteral ernæring kan være mellom 100-500 €. Hvis parenteral ernæring foregår under et sykehusopphold på sykehus, dekkes kostnadene av helseforsikringsselskapet.

Fortsettes kunstig ernæring hjemme, vil de fleste helseforsikringer dekke kostnadene for ernæringsløsningene og nødvendige materialer, med unntak av en liten tilleggsbetaling. Du bør alltid be helseforsikringsselskapet ditt om individuell informasjon.