Terapi av AIDS

Differensiering mellom AIDS og HIV

AIDS (EN.cquired JEG.mmunne D.eficiency S.syndrom tysk: Immunmangel syndrom) beskriver kombinasjonen av symptomer som oppstår som et resultat av en infeksjon med HI-viruset. HIV beskriver det smittsomme viruset, AIDS den resulterende sykdommen. En person smittet med HIV trenger ikke å lide av AIDS så lenge viruset ikke har brutt ut i kroppen.

Hvordan gjennomføres aids-terapi?

Vi støtter Stop AIDS-kampanjen

Terapien av HIV-infeksjon (AIDS sykdom) består av flere viktige søyler. Medikamentterapi alene er ikke nok for denne sykdommen.

Pasienter med aids bør gå til en sunn livsstil se opp for andre faktorer som reduserer immunforsvaret ditt. De vanlige opportunistiske infeksjoner og komplikasjonene deres må unngås eller behandles. I tillegg til individuelt designet psykososial hjelp, er selvfølgelig den virkelige HIV antiretroviral terapi det viktigste tiltaket.

Denne såkalte HÅR (Highly enctive enntiretroviral therapy) er strukturert som følger:

Det er mange forskjellige preparater tilgjengelig for AIDS-terapi. Det bør sikres at en kombinasjonsbehandling med minst tre antiretrovirale midler han følger. Dette er nødvendig for å forhindre eller i det minste forsinke utviklingen av resistens i HI-virusene.
Som regel er AIDS-terapi to såkalte NRTI (nukleosid R.everse - Transcriptase JEG.hemmere) og a NNRTI (Nikke - nukleosid R.everse - Transcriptase JEG.hemmere) administrert. Dette er medisiner som er ment å dempe virusreplikasjon ved å bruke enzymet "omvendt transkriptase“Som er ansvarlig for transkripsjonen av det virale RNA til reproduserbart DNA. Også PI (Protease JEG.Inhibitorer) brukes.

Slik AIDS-terapi er indikert, dvs. påkrevd eller anbefalt, for:

 • enhver symptomatisk HIV-infeksjon
 • hver asymptomatisk HIV-infeksjon hvor antallet T-hjelperceller faller under en viss verdi (under 350 / l l)
 • asymptomatiske pasienter med en T-hjelpercelle teller over 350 / l, men en økt viral belastning (30.000 - 50.000 viruskopier /? l)

For å sikre en vellykket AIDS-terapi, er pasientens absolutt pålitelige inntak av medisiner avgjørende. Dette er den eneste måten å inneholde utvikling av motstand på.

Videre kan de berørte også bruke alternative legemetoder eller homeopati å ta tak. Det er flere virkemidler som sies å ha forskjellige effekter:

 • Terapi: Bytte av Vitaminer (spesielt A, C, E)
  Effekt: Antioksidanteffekt mot oksygenradikaler
 • Terapi: Bytte av Sporelementer (spesielt selen, sink)
  Effekt: Positiv effekt på immunforsvaret
 • Terapi: Immunstimulering (spesielt gjennom echinacin)
  Effekt: Stimulering og støtte av immunforsvaret

Alle disse homeopatisk prosedyre brukes også til andre pasienter og er ikke spesielt tilpasset den HIV-smittede personen.

Bivirkninger av AIDS-terapi

 1. Metabolsk syndrom
  Metabolske forstyrrelser forekommer ofte under terapi / administrering av NRTIs og PIs. De vanligste forekomstene er triglyserid og LDL-kolesterol øker og HDL-kolesterolet reduseres. Men også Insulinresistens med økt blodsukker eller diabetes mellitus = diabetes er mulig.
 2. Lipodystrophy syndrom
  Her må det skilles mellom fett tap og fettøkning. Disse kan oppstå enkeltvis eller sammen. Følgende forstyrrelser i fettfordeling kan observeres:
  • bøffelpukk: økning i fett i nakken
  • Magefettøkning: akkumulering av fett på magen
  • Fettøkning i brystet: spesielt hos kvinner
  • Lipoatrophy: fett tap
 3. Endringer i huden
  Eksantem (hudutslett) som har et flatt, nodulært utseende er spesielt typisk her. De påvirker vanligvis pasientens bagasjerom, er symmetrisk fordelt og kan være veldig kløende.
 4. overfølsomhet
  Som med nesten alle medisiner, kan også allergiske reaksjoner oppstå her. På rundt 3% er de imidlertid ganske sjeldne. Symptomene vises vanligvis innen seks uker etter start av behandlingen. Også her er det utslett.