Psykiatri Online

Velkommen til vår psykiatri-avdeling fra

På denne siden finner du en oversikt over de psykiatriske sykdommer og lidelser. Dette fagområdet inkluderer depresjon, spiseforstyrrelser, psykoser og personlighetsforstyrrelser.

depresjon

Depresjon er en veldig vanlig tilstand med forskjellige alvorlighetsgrader og årsaker. Du finner de viktigste artiklene våre om dette emnet her:

 • depresjon
 • Depresjon - viktig informasjon for pårørende
 • Depresjon eller utbrenthet?
 • Vinterdepresjon
 • mani

spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelser forekommer hovedsakelig hos unge kvinner og er assosiert med nedsatt selvbilde og spiseatferd. Det er forskjellige former for spiseforstyrrelse som er assosiert med forskjellige komplikasjoner. De vanligste er listet her:

 • anoreksi
 • bulimi
 • Binge Spiseforstyrrelse
 • Tap av Appetit

psykose

Psykoser er psykiske sykdommer som er preget av en endring i tankemønstre og noen ganger kan være forbundet med nedsatt oppfatning av seg selv og miljøet. En kjent psykose er schizofreni der hallusinasjoner også kan oppstå. I tillegg er det ruspsykoser som følger av misbruk av f.eks. Ekstase kan oppstå.

Personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser defineres ved å anta et visst atferdsmønster hos den det gjelder, som brukes i alle situasjoner og dermed fører til avvik fra normal atferd. Denne atferdsendringen kan være veldig mangfoldig. De vanligste lidelsene inkluderer:

 • narsissisme
 • Borderline syndrom

Tvangstanker

Tvangslidelse er preget av at mennesker føler seg tvunget til å utføre visse handlinger eller har en trang til å tenke på visse ting. Pasientene oppfatter bevisst denne tvangen, men kan ikke undertrykke den. Artiklene våre om tvangslidelser:

 • Typer tvangslidelser
 • Styre
 • Obligatorisk vask
 • Tvang til stamfisk

Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) utløses av alvorlige hendelser som fører til psykologiske traumer. Slike opplevelser kan være psykologisk og fysisk vold, blant annet krigsopplevelser eller generelle livstruende situasjoner.

Avhengighet

En avhengighet eller også kalt avhengighet beskriver en trang til en viss stimulans, som kan utløses av spesifikke handlinger som for eksempel pengespill eller stoffer som alkohol eller narkotika.

hysteri

Hysteri er en psykologisk lidelse der det er en trang til oppmerksomhet, som skal oppnås gjennom iscenesettelse eller overdrevne atferdsmønstre.